విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 19

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వెన్నెల రాత్రి.

కౌముది     నామవాచకము


కౌముది అంటే వెన్నెల.