విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 25

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖురాన్

ఖురాన్     నామవాచకము


ఖురాన్ అంటే ముస్లిముల పవిత్ర మతగ్రంధము.