విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 జూలై 29

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎండు కొబ్బరి ఖోరు

ఖోరు     నామవాచకము


ఖోరు అంటే తురుమబడినది.