విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 మే 24

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈగ

ఈగ     నామవాచకం


ఒక రకమైన ఎగిరే కీటకము. చెడిన, కుళ్ళిన, వ్యర్థ పదార్థాలపై వాలి వ్యాధులకు కారకమౌతాయి.