విక్షనరీ:నేటి పదం/2012 సెప్టెంబరు 6

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బూట్లను దొంగిలిస్తున్న పిల్లలు.

చోరుడు     నామవాచకం


చోరుడు అనగా దొంగతనానికి పాల్పడే వ్యక్తి.