విక్షనరీ:నేటి పదం/2013 జనవరి 28

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాజు రెఖా చిత్రం.

రాజు     నామవాచకం


రాజ్యాన్ని పాలించువాడు.