శాస్త్రములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. శాస్త్రము యొక్క బహువచన రూపం.