శుక్రవారం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. శుక్రవారము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.