సేనాధిపతులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సేనాధిపతి యొక్క బహువచన రూపం.