కావాల్సిన మూసలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (156 లింకులు)
 2. మూస:tracking/term/with lang‏‎ (61 లింకులు)
 3. మూస:భారతీయ భాషలు‏‎ (56 లింకులు)
 4. మూస:ఐరోపా‏‎ (55 లింకులు)
 5. మూస:ఉత్తర అమెరికా‏‎ (35 లింకులు)
 6. మూస:Documentation subpage‏‎ (34 లింకులు)
 7. మూస:ఓషియానియా‏‎ (33 లింకులు)
 8. మూస:Documentation‏‎ (26 లింకులు)
 9. మూస:శాస్త్రము‏‎ (24 లింకులు)
 10. మూస:tlx‏‎ (21 లింకులు)
 11. మూస:వికీపీడియా ప్రకటనలు‏‎ (20 లింకులు)
 12. మూస:ఈ నాటి చిట్కా‏‎ (18 లింకులు)
 13. మూస:రంగులు‏‎ (18 లింకులు)
 14. మూస:tracking/link/no lang‏‎ (14 లింకులు)
 15. మూస:Tlx‏‎ (12 లింకులు)
 16. మూస:దక్షిణ అమెరికా‏‎ (11 లింకులు)
 17. మూస:Tnavbar-header‏‎ (10 లింకులు)
 18. మూస:userbox‏‎ (10 లింకులు)
 19. మూస:Interwikitmp-grp‏‎ (9 లింకులు)
 20. మూస:మాసము‏‎ (7 లింకులు)
 21. మూస:User te-0‏‎ (6 లింకులు)
 22. మూస:sl‏‎ (6 లింకులు)
 23. మూస:హిందూ మత సంస్కారములు‏‎ (6 లింకులు)
 24. మూస:Deva‏‎ (5 లింకులు)
 25. మూస:Khmr‏‎ (5 లింకులు)
 26. మూస:Laoo‏‎ (5 లింకులు)
 27. మూస:Limb‏‎ (5 లింకులు)
 28. మూస:Mlym‏‎ (5 లింకులు)
 29. మూస:Mymr‏‎ (5 లింకులు)
 30. మూస:Olck‏‎ (5 లింకులు)
 31. మూస:Orya‏‎ (5 లింకులు)
 32. మూస:Osma‏‎ (5 లింకులు)
 33. మూస:Saur‏‎ (5 లింకులు)
 34. మూస:Sund‏‎ (5 లింకులు)
 35. మూస:Thai‏‎ (5 లింకులు)
 36. మూస:Tibt‏‎ (5 లింకులు)
 37. మూస:fa-Arab‏‎ (5 లింకులు)
 38. మూస:ti‏‎ (5 లింకులు)
 39. మూస:tiw‏‎ (5 లింకులు)
 40. మూస:హిందూ మతము పురాణ ఋషులు‏‎ (5 లింకులు)
 41. మూస:Chr‏‎ (4 లింకులు)
 42. మూస:Ltsmeta‏‎ (4 లింకులు)
 43. మూస:Main other‏‎ (4 లింకులు)
 44. మూస:Tl2‏‎ (4 లింకులు)
 45. మూస:bot‏‎ (4 లింకులు)
 46. మూస:lts/‏‎ (4 లింకులు)
 47. మూస:mbox‏‎ (4 లింకులు)
 48. మూస:stub‏‎ (4 లింకులు)
 49. మూస:tic‏‎ (4 లింకులు)
 50. మూస:tlf‏‎ (4 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.