ఇటీవలి మార్పులు

ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

వికీలో ఇటీవలే జరిగిన మార్పులను ఈ పేజీలో గమనించవచ్చు.

ఇటీవలి మార్పుల ఎంపికలు గత 1 | 3 | 7 | 14 | 30 రోజుల లోని చివరి 50 | 100 | 250 | 500 మార్పులను చూపించు
నమోదైన వాడుకరులను దాచు | అజ్ఞాత వాడుకరులను దాచు | నా మార్పులను దాచు | బాట్లను చూపించు | చిన్న మార్పులను దాచు | పేజీ వర్గీకరణ చూపించు | వికీడేటా చూపించు
11 డిసెంబరు 2017, 20:40 తో మొదలుపెట్టి ఆ తరువాత జరిగిన మార్పులను చూపించు
   
సంక్షేపాల (ఎబ్రీవియేషన్లు) జాబితా:
కొ
ఈ మార్పు కొత్త పేజీని సృష్టించింది (కొత్త పేజీల జాబితాను కూడా చూడండి)
చి
ఇది ఒక చిన్న మార్పు
బా
ఈ మార్పును ఒక బాటు చేసింది
డే
వికీడేటా సవరణ
(±123)
ఈ పేజి పరిమాణంలో జరిగిన మార్పుల బైట్ల సంఖ్య

7 డిసెంబరు 2017

  • (తేడాలు | చరిత్ర) . . కొ పరిసిపోవు‎; 13:52 . . (+303). .24.186.112.146 (చర్చ)('గతముజేసినట్టి కర్మబంధములన్ని పరిసిపోవు సత...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు)
  • (తేడాలు | చరిత్ర) . . కొ KAKI‎; 08:25 . . (+1,132). .59.88.242.80 (చర్చ)('==వ్యాకరణ విశేషాలు== ;భాషాభాగం: ;వ్యుత్పత్తి:...' తో కొత్త పేజీని సృష్టించారు)

6 డిసెంబరు 2017

5 డిసెంబరు 2017