ఆవశ్యక పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 03:58, 12 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. విక్షనరీ:తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు‏‎ (2,052 లింకులు)
 2. పొడుపు కధలు‏‎ (168 లింకులు)
 3. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (157 లింకులు)
 4. మూస:etyl:sa‏‎ (97 లింకులు)
 5. మూస:family‏‎ (56 లింకులు)
 6. మూస:భారతీయ భాషలు‏‎ (56 లింకులు)
 7. మూస:ఐరోపా‏‎ (55 లింకులు)
 8. అనుబంధం:స్త్రీల పేర్లు/క్ష‏‎ (43 లింకులు)
 9. అనుబంధం:స్త్రీల పేర్లు/ఱ‏‎ (43 లింకులు)
 10. అనుబంధం:స్త్రీల పేర్లు/ళ‏‎ (43 లింకులు)
 11. నెలదారి‏‎ (43 లింకులు)
 12. పెనుజోగి‏‎ (43 లింకులు)
 13. బేసికంటివేల్పు‏‎ (43 లింకులు)
 14. మూడుకన్నులయ్య‏‎ (43 లింకులు)
 15. మూడుకన్నులవాడు‏‎ (43 లింకులు)
 16. మూడుకన్నులవేల్పు‏‎ (43 లింకులు)
 17. విక్షనరీ:బేబెల్‏‎ (43 లింకులు)
 18. మేళకర్త‏‎ (41 లింకులు)
 19. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఔ‏‎ (40 లింకులు)
 20. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/క్ష‏‎ (40 లింకులు)
 21. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఙ‏‎ (40 లింకులు)
 22. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఝ‏‎ (40 లింకులు)
 23. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఞ‏‎ (40 లింకులు)
 24. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఠ‏‎ (40 లింకులు)
 25. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఢ‏‎ (40 లింకులు)
 26. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ణ‏‎ (40 లింకులు)
 27. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/థ‏‎ (40 లింకులు)
 28. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఫ‏‎ (40 లింకులు)
 29. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ఱ‏‎ (40 లింకులు)
 30. అనుబంధం:ఇంటిపేర్లు/ళ‏‎ (40 లింకులు)
 31. కొండముచ్చ‏‎ (35 లింకులు)
 32. మూస:ఉత్తర అమెరికా‏‎ (35 లింకులు)
 33. మూస:Documentation subpage‏‎ (34 లింకులు)
 34. వర్గం:Babel - భాషల వారీగా వాడుకరులు‏‎ (34 లింకులు)
 35. కేంద్రపాలిత ప్రాంతము‏‎ (33 లింకులు)
 36. రివింటిదంట‏‎ (33 లింకులు)
 37. వెడవి(ల్తు)(లుతు)డు‏‎ (33 లింకులు)
 38. మూస:ఓషియానియా‏‎ (33 లింకులు)
 39. మూస చర్చ:ఆసియా‏‎ (33 లింకులు)
 40. మూస చర్చ:భారతదేశం‏‎ (33 లింకులు)
 41. చదలు‏‎ (31 లింకులు)
 42. కలకు‏‎ (30 లింకులు)
 43. ఖజ‏‎ (30 లింకులు)
 44. ఖేటి‏‎ (30 లింకులు)
 45. చివ్వి‏‎ (30 లింకులు)
 46. విక్షనరీ:Entry layout explained‏‎ (30 లింకులు)
 47. ఆదీనవము‏‎ (28 లింకులు)
 48. గరుత్మంతుడు‏‎ (28 లింకులు)
 49. అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/ఊ‏‎ (27 లింకులు)
 50. అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/ఋ‏‎ (27 లింకులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.