కోరిన వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:28, 13 జూన్ 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఆంగ్ల పిండిపదార్థాలు‏‎ (71 సభ్యులు)
 2. Languages needing langrev‏‎ (44 సభ్యులు)
 3. Pages using ISBN magic links‏‎ (21 సభ్యులు)
 4. Translingual templates‏‎ (18 సభ్యులు)
 5. మాస పత్రికలు‏‎ (18 సభ్యులు)
 6. language code templates with script‏‎ (13 సభ్యులు)
 7. Request templates‏‎ (12 సభ్యులు)
 8. ఆకుకూరలతో పప్పులు‏‎ (11 సభ్యులు)
 9. దిన పత్రికలు‏‎ (11 సభ్యులు)
 10. term cleanup‏‎ (8 సభ్యులు)
 11. Language code missing/scripts/Gujr‏‎ (6 సభ్యులు)
 12. Language code missing/scripts/Hant‏‎ (6 సభ్యులు)
 13. Pages containing style information‏‎ (6 సభ్యులు)
 14. English headword-line templates‏‎ (5 సభ్యులు)
 15. Templates that must be substituted‏‎ (5 సభ్యులు)
 16. Terms with manual transliterations different from the automated ones‏‎ (5 సభ్యులు)
 17. Cleanup templates‏‎ (4 సభ్యులు)
 18. Dutch conjugation-table templates‏‎ (4 సభ్యులు)
 19. English uncomparable adjectives‏‎ (4 సభ్యులు)
 20. Templates and modules needing documentation‏‎ (4 సభ్యులు)
 21. పత్రికలు‏‎ (4 సభ్యులు)
 22. All languages‏‎ (3 సభ్యులు)
 23. Morphology templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 24. Terms with manual transliterations different from the automated ones/grc‏‎ (3 సభ్యులు)
 25. Terms with redundant transliterations‏‎ (3 సభ్యులు)
 26. language code templates with documentation‏‎ (3 సభ్యులు)
 27. term cleanup/sc=Hani‏‎ (3 సభ్యులు)
 28. term cleanup/with sc‏‎ (3 సభ్యులు)
 29. డాకుమెంటేషన్ ఉపపేజీలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 30. Dutch headword-line templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 31. English appendices‏‎ (2 సభ్యులు)
 32. English grammar appendices‏‎ (2 సభ్యులు)
 33. Hebrew headword-line templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 34. Index templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 35. Kannada headword-line templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 36. Pages to be moved‏‎ (2 సభ్యులు)
 37. Requests for deletion/Others‏‎ (2 సభ్యులు)
 38. Requests for language cleanup‏‎ (2 సభ్యులు)
 39. Terms with redundant transliterations/el‏‎ (2 సభ్యులు)
 40. Wiktionary:Reference‏‎ (2 సభ్యులు)
 41. Wiktionary:Translation‏‎ (2 సభ్యులు)
 42. Wiktionary:Transliteration‏‎ (2 సభ్యులు)
 43. audio-pron with xsampa‏‎ (2 సభ్యులు)
 44. term cleanup/Latin extended‏‎ (2 సభ్యులు)
 45. కొత్త పదాలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 46. కొత్త మాటలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 47. పక్ష పత్రికలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 48. వాతావరణ శాస్త్రము‏‎ (2 సభ్యులు)
 49. విక్షనరీ వివిధ భాషల వాడుకరులు‏‎ (2 సభ్యులు)
 50. సంసృతన్యాయములు‏‎ (2 సభ్యులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.