అనుమతి లోపం

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, మరో వికీ నుండి ఈ పేజీని దిగుమతి చెయ్యి అనుమతి మీకు లేదు:

మీరు చేయతలపెట్టిన పని ఈ గుంపులలో ఒకదాని లోని వాడుకర్లకు మాత్రమే పరిమితం: నిర్వాహకులు, దిగుమతిదార్లు, ట్రాన్స్ వికీ దిగుమతిదారులు.

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:దిగుమతి" నుండి వెలికితీశారు