ఎక్కువగా ట్రాన్స్‌క్లూడయిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 18:11, 16 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:trans-bottom‏‎ (60,003 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 2. మూస:trans-mid‏‎ (60,001 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 3. మూస:trans-top‏‎ (60,000 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 4. మూస:బ్రౌను మూలం‏‎ (27,583 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 5. మూస:Reflist‏‎ (26,071 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 6. మూస:కింద‏‎ (13,282 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 7. మూస:పైన‏‎ (13,281 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 8. మూస:మధ్య‏‎ (13,280 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 9. మూస:Telu‏‎ (7,680 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 10. మూస:audio‏‎ (7,431 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 11. మూస:pronunciation-audio-us‏‎ (7,314 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 12. మూస:te-నామవాచకము‏‎ (7,301 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 13. మూస:వికీపీడియా‏‎ (6,786 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 14. మూస:ఇంటిపేరు‏‎ (2,667 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 15. మూస:ప్రయోగశాల‏‎ (2,051 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 16. మూస:plural of‏‎ (1,654 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 17. మూస:-mg-‏‎ (1,457 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 18. మూస:alternative form of‏‎ (1,115 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 19. మూస:సుస్వాగతము‏‎ (1,100 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 20. మూస:ఇవ్వబడిన పేరు‏‎ (763 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 21. మూస:అనుమతి‏‎ (638 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 22. మూస:pronunciation-audio-uk‏‎ (558 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 23. మూస:documentation subpage‏‎ (415 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 24. మూస:f‏‎ (393 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 25. మూస:temp‏‎ (388 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 26. మూస:m‏‎ (385 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 27. మూస:langprefix‏‎ (362 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 28. మూస:languagex‏‎ (352 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 29. మూస:te‏‎ (307 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 30. మూస:SWOTD‏‎ (294 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 31. మూస:documentation‏‎ (267 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 32. మూస:maintenance box‏‎ (258 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 33. మూస:te-క్రియ‏‎ (254 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 34. మూస:స్వాగతం‏‎ (223 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 35. మూస:rel-bottom‏‎ (182 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 36. మూస:topic cat parents‏‎ (172 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 37. మూస:topic cat name‏‎ (172 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 38. మూస:topic cat description‏‎ (172 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 39. మూస:topic cat‏‎ (172 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 40. మూస:nav tabref‏‎ (172 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 41. మూస:topic cat description/default‏‎ (171 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 42. మూస:తెలుగుభాషాసింగారం‏‎ (167 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 43. మూస:te-verbtable‏‎ (157 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 44. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (156 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 45. మూస:etyl‏‎ (125 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 46. మూస:der-mid5‏‎ (124 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 47. మూస:rel-top5‏‎ (124 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 48. మూస:rel-mid5‏‎ (124 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 49. మాడ్యూల్:languages‏‎ (114 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 50. మూస:sa‏‎ (113 పుటలలో ఉపయోగించారు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:MostTranscludedPages" నుండి వెలికితీశారు