అందకత్తెలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అందకత్తె యొక్క బహువచన రూపం.