అక్షరములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అక్షరము యొక్క బహువచన రూపం.