అక్షిగతుఁడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అక్షిగతుడు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.