అగ్గిపుల్లలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్గిపుల్ల యొక్క బహువచన రూపం.