అగ్గిపెట్టెలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్గిపెట్టె యొక్క బహువచన రూపం.