అగ్నిగుండం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్నిగుండము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.