అగ్నిపర్వతం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్నిపర్వతము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.