అగ్నిపర్వతములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్నిపర్వతము యొక్క బహువచన రూపం.