అధ్యాయాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అధ్యాయం యొక్క బహువచన రూపం.