అధ్యాయాలు

విక్షనరీ నుండి
  1. అధ్యాయం యొక్క బహువచన రూపం.