అభిప్రాయం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అభిప్రాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.

సమాధానం