అమ్మమ్మలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అమ్మమ్మ యొక్క బహువచన రూపం.