అయస్కాంతములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అయస్కాంతము యొక్క బహువచన రూపం.