అరటిచెట్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అరటిచెట్టు యొక్క బహువచన రూపం.