అవతారములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అవతారము యొక్క బహువచన రూపం.