అవతారములు

విక్షనరీ నుండి
  1. అవతారము యొక్క బహువచన రూపం.