ఆత్మబంధువులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఆత్మబంధువు యొక్క బహువచన రూపం.