ఆల్చిప్పలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఆల్చిప్ప యొక్క బహువచన రూపం.