ఇంటిపేర్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఇంటిపేరు యొక్క బహువచన రూపం.