ఉద్యోగములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఉద్యోగము యొక్క బహువచన రూపం.