ఉప కులపతులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఉప కులపతి యొక్క బహువచన రూపం.