ఉల్లాసంగా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఉల్లాసముగా యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.