ఋజుమార్గం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఋజుమార్గము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.

ఆచరణ