ఋషీశ్వరులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఋషీశ్వరుడు యొక్క బహువచన రూపం.