ఏకకణ జీవులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఏకకణ జీవి యొక్క బహువచన రూపం.