ఏకకణ జీవులు

విక్షనరీ నుండి
  1. ఏకకణ జీవి యొక్క బహువచన రూపం.