కట్టుకథలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. కట్టుకథ యొక్క బహువచన రూపం.