కనురెప్పలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. కనురెప్ప యొక్క బహువచన రూపం.