కావ్య భాషలు

విక్షనరీ నుండి

కావ్య భాష యొక్క బహువచన రూపం.