కుంకుమపువ్వులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. కుంకుమపువ్వు యొక్క బహువచన రూపం.