కుమ్మరిపురుగులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. కుమ్మరిపురుగు యొక్క బహువచన రూపం.