కోటగుమ్మములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోటగుమ్మము యొక్క బహువచన రూపం.