క్షీరదములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. క్షీరదము యొక్క బహువచన రూపం.