క్షీరదాలు

విక్షనరీ నుండి
  1. క్షీరదం యొక్క బహువచన రూపం.