ఖడ్గమృగము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఖడ్గమృగము
ఖడ్గమృగము