గంగచిప్పలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గంగచిప్ప యొక్క బహువచన రూపం.