గంగపెట్టెలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గంగపెట్టె యొక్క బహువచన రూపం.