గంగాళచిప్పలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. గంగాళచిప్ప యొక్క బహువచన రూపం.